Φυσιοθεραπεία & Αποκατάσταση

Προϊόντα / Φυσιοθεραπεία & Αποκατάσταση

Στρώματα κατακλίσεων και συμπιεστές

Στρώματα κατακλίσεων και συμπιεστές ρύθμισης της πίεσης, με αντλίες υψηλή ταχύτητας σε πολλούς τύπους.

Η επιλογή γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες πρόληψης και θεραπείας κατακλίσεων που εξυπηρετούν
Χειροκίνητη, ή αυτόματη ρύθμιση

Ρυθμίσεις αυτόματες για συνεδρίες μεγαλύτερες από 2 ώρες

On / Off Button: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον συμπιεστή

Απαιτήσεις ελέγχου πίεσης
.
Οπτικός συναγερμός χαμηλής πίεσης.

Ο CPR (καρδιοπνευμονικής ανάνηψης): ξεφουσκώνει σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα το τμήμα του στρώματος που υποστηρίζει το στήθος

Η Λειτουργία όλων των συμπιεστών είναι δυναμική
     Διαχείριση πίεσης: μηχανική
     Μέγιστη χωρητικότητα: από 130 kg μέχρ 300 kg
     CE ιατρικό ISO
     Κλάση ιατρικής συσκευής 1
     Εγγύηση: 3 χρόνια (εκτός από τα φίλτρα)


Επιστροφή...