Ιατρική αισθητική

Προϊόντα / Ιατρική αισθητική

Σύστημα DSD (data support device)

Σύστημα DSD (data support device)
Η συσκευή αυτή, χρησιμοποιώντας υπερήχους και ένα ειδικό λογισμικό πρόγραμμα. επιτελεί μια λειτουργική ανάλυση που αφορά: Το πάχος, την ποσότητα και την ποιότητα του λιπώδους ιστού, καθώς και της μυϊκής μάζας.

Αποτελείται από :

  • Ultra Sound prope,
  • laptop,
  • interface και ειδικό λογισμικό πρόγραμμα. *

Προσδιορίζει :

  1. Το τοπικό πάχος του λιπώδους και του µυϊκού ιστού.                           
  2. Το ποσοστιαίο ολικό λίπος, καθώς και την ποσοστιαία µυϊκή µάζα του σώµατος.                            
  3. Την αναλογία µέσης, ισχίων και σώµατος.                           
  4. Τον δείκτη της µάζας του σώµατος και τον βασικό µεταβολισµό.                           
  5. Τις αλλαγές στις µετρήσεις πριν και µετά από την άσκηση και την εκτίµηση του αποτελέσµατος. 

Τα δεδοµένα του πελάτη µαζί µε την απεικόνιση των περιοχών, πριν και µετά την θεραπεία ή την άσκηση, επιβεβαιώνουν µε αντικειµενικότητα τα αποτελέσµατα, αναλύονται και προσδιορίζονται οι παράµετροι του βαθµού της επιτυχίας της θεραπείας ή της άσκησης και εκτυπώνονται.
Έτσι ο διαιτολόγος ή η αισθητικός, ή ο γυµναστής εξατοµικεύουν το πρόγραµµα θεραπείας, ή της σωµατικής άσκησης µε τα βέλτιστα αποτελέσµατα για τον πελάτη, δηµιουργώντας έτσι µια καινοτοµία στην λειτουργία της παροχής των υπηρεσιών τους. 
Η συσκευή απαρτίζεται :

       Από µία κεφαλή υπερήχων  unfocused, low-energy ultrasound Emission.

       Από ένα εύκολα κατανοητό Software  πακέτο υποστήριξης.

       Από ένα Laptop

Computer Requirements:

       Windows 7

       RAM: Min. 2 GB with 200 MB available for Cymedics DSD software Connection: 1 free USB port

       Screen Resolution: min. 1024 x 768 pixels

* Χώρα προέλευσης και κατασκευής Γερµανία.


Επιστροφή...